onsdag den 29. august 2012

HAVEPANELET

Vi har på redaktionen selskab af en række eksperter i "Havepanelet". Panelet hjælper med at besvarer spørgsmål indenfor deres felter, når vi arbejder med forskellige emner.

HAVEFOLKETs havepanel består af en gruppe erfarne mennesker, der størstedelen af deres liv har beskæftiget sig med emner indenfor haven.Mimi Hvass
Ekspertområde: TRÆER

Mimi Hvass har været omgivet af træer hele sit liv. Hendes bedstefar. Jens Hvass, var skovrider, far er hortonom og startede SITAS (Scandinavian Instant Trees A/S) i 1966. Mimi er gartnertekniker og har været tilknyttet SITAS siden 1991. I 2003 overtog hun styrepinden og udviklede SITAS fra engrosplanteskole til en "åben" træplanteskole, hvor private kunder også inviteres indenfor til rådgivning, besigtigelse og selvvalg. SITAS har ca. 15.000 træer og buske i forskellige størrelser og arter, men fællesnævneren for planterne er, at de er væsentligt større end hvad man normalt kan få (fra 2-10 m højde). Efter træet er valgt, vejledes kunderne efter behov med hensyn til placering, vækstforbedringer, vedligeholdelse m.v. Mimi har igennem en årrække hjulpet Søren Ryge med at besvare træspørgsmål på hans ugentlige side i Politiken, og har nu fast plads i HAVEFOLKETs havepanel.  
Grethe Heide
www.heidesplanteskole.dk
Ekspertområde: SYRENER & HÆKKE

Grethe Heide er oprindeligt kontoruddannet og ikke gartner. Hun er således autodidakt udi faget. Siden 1977 har Grethe deltaget i alt vedr. salg til private, indkøb og arrangement af planter i egen butik, Heides Planteskole. Ægteparret Heide driver på den ca. 1 hektar store grund et alsidigt detailsalg, baseret på alt til den udendørs plantning i haven. Planteskolen ønsker at give kunden en ekstra oplevelse under besøget, idet her gives inspiration i planteskolens forskellige rum: Spejlbassiner, runddele, buksbom- og bøgehaven, køkkenhave m.v. Syreninteressen deler Grethe med sin mand Ole. Til eget detailsalg producerer de syrener i marken og i potte, ud fra en samling indhentet fra USA, Rusland og Polen. Hækplanter i liguster, bøg, spiraea og malus producerer planteskolen ligeledes, udover tilkøb af hækplanter i et sortiment på ca. 100 arter. Hver dag er Grethe i kontakt med kunder med forskellige ønsker, både i forretningen og pr. telefon og mail, og hendes viden er derfor meget alsidig.Ritt Bjerregaard
www.ritt.dk & www.facebook.com/ritt.bjerregaard
Ekspertområde: ÆBLER & BÆR

Ritt Bjerregaard har siden 1988 haft æbleplantagen i Stestrup Old på Midtsjælland, hvor hun dyrker økologiske æbler. Æbleplantagen er rekreation for Ritt og en god kontrast til det politiske liv i København. Dyrkningen af de økologiske æbler har krævet en seriøs indlæring om stoffet, og løbende udveksling af erfaringer med andre økologiske æbleavlere både i Danmark og i udlandet. I 2003 udgav Ritt bogen "Mine æbler", der også indeholder et afsnit om Jørgen Vittrup, der tilbage i 80'erne fik Ritt overtalt til at arbejde med æbler. Indenfor de seneste år har Ritt ligeledes - sammen med Vittrup - skrevet bogen "Bær" 


Ole Kjær Christensen
Ekspertområde: STAUDER 

Ole er kendt i land og by som en af dem, der bare ved rigtigt, rigtigt meget om haver - især om stauder. En fortid som dels dekoratør, dels pædagog, afslører hans nænsomme væsen og detaljeorienterede og æstetisk bevidste sind. Ole startede en staudeplanteskole i tidernes morgen og har bevæget sig i utroligt mange "staudekenderkredse", hvor han har undervist og holdt foredrag. Som medlem af bestyrelsen af ISU International Staude Union, har han rejst i mange lande og iagttaget stauder, udvekslet erfaringer og drøftet dyrkningsmetoder. Ole deltager stadig i diverse arrangementer, holder foredrag og rådgiver om stauder og deres pasning - og er man fast deltager i Facebooks havegrupper, vil man vide, at det er ham, man "kalder på", når der er noget, der skal afklares. 
Anne Møller Svane
www.staudestedet.dk
Ekspertområde: STAUDER

Anne Møller Svane er sådan en halvstuderet staudenørd sidst i 40'erne. Anne bor på et nedlagt landbrug, hvor haven efter ombygning osv. var en "ommer". Den er gennem de sidste 20 år blevet til det, den er i dag – store staudebede, fodboldbane, græsplæner, terrasser, masser af krukker, hønsegård osv. Interessen for stauder mundede for 8 år siden ud i, at Anne åbnede Staudestedet - sin egen specialplanteskole med stauder. Annes arbejdsliv deles mellem Staudestedet og et deltidsingeniørjob i et stort ingeniørfirma. Skrivebordsarbejdet og arbejdet med jord under neglene giver en perfekt balance i hendes liv. Annes omfattende viden om stauder kommer af ren og skær interesse, og bunder i erfaring fra egen have, bøger, blade og ikke mindst fra arbejdet med stauder i Staudestedet.
Marianne Rostén
Ekspertområde: JULEROSER & PÅSKEKLOKKER

Marianne er producent af helleborus - juleroser og påskeklokker - i sit gartneri "Spiren", hvor hun også fremavler løgvækster, stauder og træer. Det er frøformeringen af helleborus, der er hovedomdrejningspunktet, og Marianne betages til stadighed af, at de seje planter kan vokse gennem is og sne tidligt på året. Egentlig er hun uddannet mejeritekniker, men har sammen med sin mand, Per, arbejdet fuldtids med gartneri siden 1998, og har derfor oparbejdet en enorm viden indenfor området. Gartneriet besøges af kendere og kunder langvejs fra, ligesom hun også drager af sted til markeder, messer og planteudstillinger i det meste af Nordeuropa. Hun konsulteres jævnligt af samlere, og desuden hjembringer hun konstant ny viden og inspiration fra sine mange rejser.

Jens Juhl
www.slottet-i-smoermosen.com
Ekspertområde: ØKOLOGI I HAVEN

Jens Juhl og hans kone, Sølva Falgren, har i 20 år ejet kolonihaven "Slottet i Smørmosen", som altid er dyrket økologisk. Her dyrkes blomster, krydderurter og grøntsager. Der er også både høns og honningbier i haven. Deres erfaringer har medført, at Jens i de seneste 15 år har holdt foredrag og kurser om, hvordan man kan dyrke sin have efter økologiske principper. Det bliver, i de seneste år, til omkring 20-25 foredrag årligt. Sølva og Jens har skrevet bøger om have og høns. Det er "Økologisk have - selvforsyning til husbehov" fra 2011, "Økohøns - selvforsyning til husbehov" fra 2013, og i foråret 2014 udgav parret "Havealmanak - økologisk have måned for måned".


Dorte K. Rhode Nissen
Ekspertområde: VILDE PLANTER; URTER, BUSKE OG TRÆER

Dorte har skrevet bogen "Spis vilde planter", er desuden partner og direktør i firmaet Urban Green, der markedsfører biotoper med vilde, danske planter til grønne tage, byrum, parker, vejbede m.v. Desuden indgår Dorte i en mindre gruppe, Before Building, med arkitekter og landskabsarkitekter, der rådgiver om bæredygtige løsninger vedr. byggeri, hvor rollen er at pege på, hvordan man indretter mere naturligt og i pagt med omgivelserne. Desuden arbejder Dorte med planteforædling. Indtil videre har det mest været prydplanter, men hun har nu, sammen med en anden forædler og et par producenter, lige fået midler til et stort forædlingsprojekt, GUDP, hvor der blandt andet skal udvikles nye økologiske porre- og kålsorter.

Marianne Bachmann Andersen
www.hortus Advising.dk
Ekspertområde: PLANTESYGDOMME OG SKADEDYR

Marianne er uddannet jordbrugsteknolog tilbage i 1990 og har siden arbejdet med forsøg, produceret planter og siden 1997 været konsulent. Hun driver således til hverdag en konsulentvirksomhed, hvor hun bl.a. rådgiver professionelle planteskoler i at dyrke planter, så de trives bedst muligt og får den rette gødning, vanding mv. Hun og hendes familie bor med ca. 1 ha have omkring sig og dyrker masser af frugt, bær og grøntsager til eget forbrug. Tiden er ikke til kemiske behandlinger, så de professionelle planteproducenter benytter sig mere og mere af biologisk bekæmpelse i forbindelse med produktionen af planter. Biologisk bekæmpelse kan ofte afhjælpe de fleste problemer i private haver, men det handler både om at beskære, udskifte til bedre sorter samt håndtere syge plantedele.


ANNONCE