Haven ved Sissinghurst Castle kan lære os utroligt meget om haverummet, og er derfor til stor inspiration for mange over hele verden. En af grundene hertil er havens ambitiøse plan og opdeling i haverum. Vi tager jer derfor med op i tårnet ved Sissinghurst Castle og ser det hele lidt fra oven!


TEKST & FOTO: LONE

Først tager vi lige et kig på havens plan (se herunder). Lidt til venstre for midten ses det tårn, man kommer til fra gårdspladsen (the Courtyard). Herfra er de efterfølgende billeder, der netop giver et godt indblik i havens plan.

Først et foto taget mod nord. Billedet viser strukturen på det hvide haverum som haven nok er mest kendt for. Til højre i billedet ses den store, dobbelte takshæk, der er øvre del af “the Yew Walk”.

Herunder et billede taget udover havens østlige del. Her ligger et areal med frugttræer og blomsterenge. Engen er kun brudt af de smukt klippede stier, der leder den besøgende fra haverum til haverum. Øverst i billedet lidt til højre skimtes takshækkene til urtehaven.

Syd for engarealet ligger blandt andet havens “Cottage Garden”. Denne har smukke, gyldne, orange og røde farver og centreret i haven står 4 meget smukke, slanke, mørke taks. Igen er dette haverum omkranset af smukke, gamle takshække. Går man ud af billedet mod højre, er man i rosenhaven.

Rosenhaven er igen smukt inddelt i mindre havearealer, og som midtpunkt i haven er der anlagt en rondel kun med belægning og græs, som et pusterum midt i det utrolige blomsterflor. Nederst i billedet her ses nogle af bedene i det nedre gårdrum “Lower Courtyard”.

Vender vi helt om og kigger mod vest ses den smukke, gamle hovedbygning, og mellem os og bygningen ses et lille glimt af plænen i det øvre gårdrum “Top Courtyard”. På den anden side af bygningen ses bebyggelserne udenfor slottets vægge, hvor man finder stedets skønne restaurant, butik mv. Det er altså også fra denne side man kommer, når man skal til haven.

Har du mod på lidt mere Sissinghurst skal du ikke snydes for et par af de skønne kig, en gennemtænkt haveplan som denne, giver beskueren.

Her et kig fra rosenhavens vestlige ende. Måske anes det, at der i den anden ende af denne sigtelinie, er placeret en statue?

Og så et kig mod nord i den øvre ende af den lange takspassage.

Står du i den østlige ende af haven – ude i engarealet – har du denne smukke udsigt tilbage mod resten af haven (og tårnet som oversigtsbillederne er taget fra).

Til sidst et kig på tværs af den hvide have. Bag lågen i murværket skimtes en urne med smukt gråt løv i en bladform, der distancerer sig fra de øvrige planter i den hvide have. Den tiltrækker sig uvilkårligt beskuerens opmærksomhed.


Og smukt ser det ud – også når man kommer tættere på.