Vi skal alle lære at spare på vandet, og derfor er det et “must” med opsamling af regnvand til at vande have med. Det er ret nemt og kan også være pænt – se her!


TEKST & FOTO: LENE

Hjemme hos os har vi del “småbygninger”, der kræver afløb til regnvand. Der er både skure og carport, og i de senere år er der både kommet en overdækket terrasse og et væksthus til. Det er en anselig mængde vand, der lander på disse tage, og for at vandet ikke bare løber ned til grundvandet via faskiner, har vi lavet nogle “mellemstationer” i form af whiskytønder til at opsamle vandet i. Så er der altid noget at vande havens planter med.


SÅDAN LAVER VI EN FASKINE

Der graves et hul, som passer til en kæmpestor, sort murerbalje. Sørg for at beregne det sådan at whiskytøndens yderste kant kommer til at stå cirka midt over murerbaljen, så vandet løber ned i faskinen.

I baljen bores der en masse store huller, så vandet langsomt kan sive ned i jorden.

 

Heri lægges en masse sten, store eller små. Jo større sten du lægger i, jo mere vand kan baljen indeholde.

Vi lagde et stykke dobbelt fiberdug over baljen og stoppede det godt ned mellem jord og balje, så det efterfølgende lag grus ikke kommer ned mellem stenene i baljen.

 

Så er der klar til at lægge pigsten på stykket. Under afløbet har vi ikke lagt pigsten, men derimod en masse småsten, så vandet bedre kan sive ned i faskinen.

Vi købte sådan en “fittingsdims”, og borede hul til den, så vandet ikke løber ud over kanten, men først ned i vandkanden. Vi har fuget indvendigt omkring hullet, så der ingen utætheder er.

Når vandkanden er fuld, flytter vi den væk, så vandet kan løbe ned i faskinen.

Hvis det er så voldsomt et regnvejr, at den lille “hane” ikke kan følge med,  kan jeg godt finde på at hælde vandet fra tønderne over i nogle store zinkbaljer, jeg har stående. De dyre dråber skal jo helst ikke gå til spilde!

Udover at de har en praktisk funktion, synes jeg også de er noget kønnere at se på end de gængse vandbeholdere man kan få. Bonus er også at man får et smukt vandspejl, der kan “pyntes” med blomsterhoveder eller vandplanter – eller de kan bruges som drikke”skål”.

I et par år har vi ved ét af hushjørnerne  haft en hel whiskytønde stående. Planen om at lave en vandtønde ud af den, er nu endelig ført ud i livet.

Vi monterede et mellemstykke med vippetud på nedløbsrøret. Derefter borede vi et hul, så vandet kan løbe ned i tønden. Det er ikke afprøvet endnu, men hvis hullet viser sig at være for lille – og vandet plasker ved siden af – må vi gøre det lidt større.

På siden af tønden borede vi et hul til vores vandhane. Hanen er placeret så vi kan have en vandkande stående nedenunder. Herefter borede vi et hul svarende til en “my” mindre end rørets diameter. Så kunne vi “skrue” hanen fast. Under rosetten lagde vi en kant af siliconefugemasse, så der bliver helt tæt.

På grund af vandhanens placering kan vi jo ikke få tappet alt vandet af inden vinteren sætter ind, men så må vi suge det op efter hævertprincippet.

Vandet i de halve whiskytønder tapper vi ikke af. De sidste vintre har vandet været bundfrosset, men da det har plads til at udvide sig, er der ikke sket noget med tønderne – endnu!

HVAD ER EN FASKINE?
Wikipedia skriver bl.a. følgende om faskiner: En traditionel faskine består af et stenfyldt hul, hvorfra regnvandet fordeler sig til undergrunden. Faskiner af plastkassetter er efterhånden mere almindelige, da de skaber større volumen til vandet, dvs. kan modtage mere vand inden nedsivning. Størrelsen af faskinen skal altid vurderes ud fra forholdet mellem den tilledte mængde regnvand og undergrundens sugeevne.