Tag intimiteten fra en lille gårdhave med ind i havedesignet eller skab store voluminøse prydbede. Der er mange muligheder – vi ser på nogle principper.


TEKST & ILLUSTRATION: LONE

Når man kommer ind i en have med en overordnet plan, der er lykkedes, er man slet ikke i tvivl. Den der overordnede tanke, der tager hånd om hele havens indretning, gør, at tingene falder på plads og danner ro. Også selvom det myldrer med alskens stauder og sommerblomster, der er ved at tage pusten fra én.

Man kan få det til at lykkes på rigtig mange måder og med forskellige geometriske former. Her vil vi blot slå et lille slag for at gøre tingene med format – have nok af det! Du får herunder et par principper for, hvordan man kan tænke bedene ind i haven. Illustrationerne er med for at vise idéerne – tankegangen kan i mange henseender lige så fint lykkes med brug af organiske former.

RAMMER

At bruge prydbede som rammer om fx. græsplænen er måske et af de mest brugte designs i haven. Ofte former man bedene i bestemte størrelser, og så er det i gang med at plante. Hvis du vil bruge bedene til at skabe mere harmoni i din have, kan det være en god idé i stedet at se på det stykke græsplæne, bedene efterlader. Måske skal du i stedet vælge at lade bedene forme sig om en kvadratisk eller rektangulær græsplæne – eller lade græsplænen i midten være en cirkel eller måske ellipse. Når bedene er plantet til, vil deres former nemlig ofte blive slørede, mens græsplænens form står knivskarpt hele året – og det giver form på haven.


Herover ses en illustration med to vinklede bede på plænen tættest huset. Bedene danner i mellemrummet en firkantet græsplæne, kun brudt af terrassen. Eksemplet her er på en meget regulær grund. Har din grund en skæv vinkel et sted, kan bede ligeledes sløre og rette op, mens du går efter at få regelmæssige former på græsplæne frem for på bede.

Selvom bedene ligger som rammer om en græsplæne, kan de sagtens placeres med lidt afstand fra hæk eller plankeværk, så der kan klippes hæk eller males, uden man skal træde rundt mellem planter. Afstanden kan bibeholdes, som græs eller udskiftes med stenmel, belægninger eller barkflis. En sti på ydersiden af bedet, så man kan komme rundt og se det fra alle sider, er absolut luksus, og den behøver ikke være bredere, end der er plads til en trillebør.

Eksempler
Du kan på besøg i haven ved Nymans, se et haverum, hvor store bede af lavendler danner rammer om græsplænen. Senere på måneden viser vi et eksempel fra Tintinhull, hvor haverummet The Eagle Court viser en løsning, hvor bedene forstærker indramningen af haverummet som supplement til gamle, engelske mure.

 

LINIER
Bede som linier i haven er nok mindst lige så brugt, som rammer beskrevet herover. Linierne kan vise vej fra ét sted til et andet, eller de kan flankere haverum med mange belægninger, som fx. vist herunder ved en urtehave. Linierne kan også danne bunden om en række velplacerede træer og vil ofte være beplantet med en ensformighed, der giver en homogen fremtoning. Under en række espalierede træer finder man fx en smal række med efeu, kun brudt af havehortensia eller måske en række hvide tulipaner først på havesæsonen.

De smalle bede er smukke elementer, der let kan lykkes – også uden de store erfaringer omkring kombination af stauder vedr. farver, højder, blomstringstidspunkter mv. Ved brug af denne model kan få velvalgte stauder skabe overbevisning via repetition af samme plante gennem bedet.

Eksempler
Et eksempel på brug af prydbedet som linier i haven kan ses i den kommende artikel fra Courts Garden, der viser en smal passage flankeret af blandt andet gentagelse af smukke græsser.

RUMDELER

Dette eksempel er valgt for at illustrere effekten af at bruge et prydbed som rumdeler. Her er bedet vist med en tværgående hæk som baggrund – det kunne også være et hegn eller måske et espalier. Hvis bedet fyldes godt op med kraftige stauder, græsser eller buske, kan hækken helt undværes. Derved er også den gevinst, at bedet kan nydes fra begge sider.

Ved at lægge prydbedene som store regulære felter i en størrelse, som vist her, er der mulighed for at bygge op med en god variation af planter, så der sikres differentierede udtryk henover året. Bedet opfattes som et samlet hele, da det her faktisk danner hele endevæggen i det haverum, hvor opholdsarealerne er. At prydbedet kan ses fra huset hele året er absolut også en fordel.

Eksempler
Eksempler på brug af prydbedet på denne måde kan blandt andet ses i den kommende artikel fra Gravetye Manor om blomstring som rumdeler. Vi viser også senere i denne måned en reportage fra Great Dixter, der er en mester indenfor denne type.
ET HAVERUM FOR SIG SELV

Der kan være flere grunde til at vælge at placere store prydbede i et separat haverum. Det kan være for at intensivere oplevelsen, for praktisk at skærme af for boldspil eller måske fordi man har en helt andet stil i den øvrige del af haven. Haverummet kan lukkes af for resten af haven med tætte hække, eller man kan fx. vælge en mere åben løsning med et espalier, så man kan kigge lidt ind fra andre haverum.

I et haverum, der udelukkende består af prydbede, har man naturligvis brug for tilføjelse af nogle stier, så man kan komme rundt og se prydbedene fra forskellige vinkler – og så de kan passes, naturligvis. Som minimum bør vælges en bredde, så der er plads til at komme rundt med en trillebør. En velplaceret bænk, så man kan nyde alle herlighederne, skal der også gerne være plads til. Stierne kan være af belægningssten, græs, stenmel mv.

mindeparkenEksempler
Du kan se eksempler på denne type prydbede i artiklen om de florlette nuancer ved West Dean Garden, hvor prydbedene er placeret symmetrisk omkring en sti af stenmel og afgrænset med espalier til begge sider mod tilstødende haverum. Du kan også kaste et blik på staudehaven i Mindeparken, der er opbygget med et helt anderledes stiforløb og opdelt af geometriske bøgehække.

GÅRDHAVEN
I gårdhaven fortrænges græsplænen, og kun et spil af belægninger og bede er tilbage. Rummet er solidt besat med belægninger, og bedene vil ofte synes som skåret ud heri. Bedene kan være i niveau med belægningen, eller man kan vælge en løsning med højbede – kantet af fx. træ eller metal.

Gårdhaven skal helst være lidt intens for at få den rigtige stemning. Gerne med et træ eller to, der skærmer som parasol over siddepladsen, leverer blomstring i foråret og smukke høstfarver i efterårsmånederne. Få, men velvalgte.

Eksempler
Du kan se et eksempel på en nutidig gårdhave hos Karina i haverummet. Er du til klassisk havedesign, kan du læse med, når vi senere viser en havereportage fra den hvide have ved Sissinghurst Castle.

Har du mod på at springe ud som din egen havedesigner, kan du overveje idéerne her. Måske er én af de nævnte modeller netop oplagt hjemme hos dig. Og kig så endelig med, når vi i løbet af måneden viser en del eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis.