Når man snakker om træer, især store træer, er der en ekstra dimension, som jeg synes man skal have med – nemlig det gode naboskab. Her er en historie om et dilemma.


TEKST & FOTO: LENE

Lad det være sagt med det samme: Jeg kan godt lide træer – også store træer- men når naboen, som er en landejendom, har mange over 20 meter høje træer stående mellem 1 og 5 meters afstand fra skellet, kan kærligheden til store træer ligge på et meget lille sted! De mange store træer lægger det meste af vores have i skygge allerede fra kl. 17.00, og fra kl. 18.00 er der heller ikke mere sol på vores terrasse, som vender mod syd/sydvest. Helt galt er det selvfølgelig i de tidlige forårs- og sene efterårsmåneder, hvor solen står lavt. Hvad gør man så, hvis ens nabo ikke har helt samme syn på træer (der skygger), som man selv har? Hør her, hvordan vi tacklede udfordringen.

HISTORIEN OM ET TRÆ
For omkring 15 år siden, hvor vi havde andre naboer end ham, der bor der nu, stod der et kæmpestort elmetræ ca. 1 meter fra skellet. Det var omkring 23 meter højt, og halvdelen af kronen ragede ind over vores hus og terrasse. Jeg tør slet ikke tænke på rødderne.

Vi talte med naboerne om det, og fortalte, at vi for det første var kede af al den skygge træet gav i haven, men at vi også var nervøse for nedfaldne grene. Det svar vi fik var: “Vi kan godt lide høje træer”. Det kan vi også, blot ikke så tæt på vores grund, og da der i en storm knækkede en stor gren af, som landede i hegnet og smadrede det, tog vi kontakt til dem igen – også denne gang forgæves.

De havde hele vejen igennem en manglende forståelse for situationen  – de kunne simpelthen ikke se problemet. Vi tænkte længe over det, og besluttede os så for at kontakte en advokat. Efter megen skriveri frem og tilbage mellem deres og vores advokater, blev det besluttet at foretage et syn på åstedet. Der lykkedes det så endelig at overbevise dem om, at træet skulle væk.

LETTEDE
Vi var selvfølgelig glade og lettede, men ærgerlige over at det var nødvendigt med advokatbistand, når nu sund fornuft havde været nok. I øvrigt skulle naboen betale alle sagsomkostningerne, foruden at de skulle betale for professionel hjælp til at fælde kæmpen. Vi havde helt fra starten tilbudt at betale halvdelen af omkostningerne til træfældningen! Det skal siges, at huset ligger omkring 100 meter fra skellet, og at de øvrige træer gjorde, at de næsten ikke kunne se træet fra deres hus.

Jeg vil ikke afvise, at jeg til sidst i “sagen” blev lidt “stram i betrækket”, for jeg var ærligt talt så ked af, at de ikke kunne se sagen fra vores side, men bare affærdigede det. Jeg er sikker på, at der i Danmark sidder mange hus- og haveejere, der er rigtig kede af det, på grund af skygge fra naboens træer, og som ville ønske at der blev lyttet til dem, og jeg forstår dem godt.

HEGNSLOVEN
Desværre kan man ikke med hegnsloven i hånden kræve, at de store træer bliver fældet, da man har ret til at plante træer tæt på skellet. Blot må træerne ikke stå på række, og derved fungere som hæk/hegn. Her gælder hegnsloven så, og det betyder som udgangspunkt at træerne højst må være 1,8–2,0 meter høje. Jeg ville ønske at man i Danmark tog problemer med de skyggende træer mere alvorligt, og lavede en lovgivning på området.

Hvis man absolut vil have høje træer i sin have, vil jeg anbefale at plante dem mod syd, så de kun kaster skygge i ens egen have. Det er en rigtig god idé at undersøge hvor stor træets krone bliver, når det er fuldt udvokset, så man kan plante langt nok fra skellet til at træet ikke rager ind over naboens grund!

HAR DU TALT MED DIN NABO I DAG?
Jeg ville sådan ønske, at det for haveejere blev helt naturligt at tage hensyn til sine naboer, når man planter træer. Det kan godt være, at man har retten på sin side, men et godt naboskab er uvurderligt i længden, og hvis man har et godt forhold til sin nabo, er det også meget lettere at tale om det, hvis der bliver problemer af den ene eller anden art.

PLANT ET TRÆ
For mig er det i den grad forbundet med høj livskvalitet at kunne nyde solen i egen have, og vi har derfor kun få træer i vores have, da jeg synes vi har nok i naboens! Månedens tema om træer har dog åbnet mine øjne, og jeg er heldigvis blevet overbevist om, at vi skal have flere træer i vores have. De skal dog plantes mod syd, eller også skal det være træer, der er egnet til mindre haver, og som kan holdes nede ved beskæring.

Træerne er sådan en smuk kulisse, og jeg nyder dem meget om sommeren – også fordi de giver dejligt læ, når det blæser. Men jeg vil også gerne kunne nyde solens varmende og livgivende stråler og lys sidst på dagen.

Den nuværende ejer er heldigvis lidt nemmere at tale med, og for et par år siden fældede han på eget initiativ et stort kastanjetræ, der stod lige ved siden af elmetræet. Her knækkede der også en gren, som splintrede en anden nabos hegn, og så turde han ikke mere tage ansvaret for det!

Hvis du vil læse mere om emnet, kan det anbefales at klikke her.