Gode lækroge er næsten det vigtigste i en have. En terrasse med læ og sol forlænger havesæsonen og giver mange flere dejlige udetimer i løbet af foråret og sommeren. Både hække, træer, mure og hegn kan tænkes ind i løsningen som gode læ-givere.


TEKST & FOTO: TOR HADDELAND

I højtliggende haver kan vind ofte være en udfordring, og i rigtig mange af de haver, jeg besøger, er et af de store spørgsmål, hvordan der bedst muligt skabes læ for vinden.

En terrasse med læ og sol er med til at forlænge udesæsonen markant, og derfor er gode rum med læ altafgørende i en vindomsust have. For lige så snart der er vind eller træk, bliver det hurtigt for koldt at sidde ude.


På denne grund var haven både udsat for vind og omgivet af offentlige arealer på to sider. Ejerne ønskede først og fremmest læ og ville samtidig gerne bevare den skønne udsigt men også skærme af for indkig. Ønsket er opfyldt med en græsklædt jordvold, hvor en vinget benved-hæk (Euonymus alatus ‘Compactus’) slynger sig i en bue foran terrassen med morgensol. I bedet foran terrassen giver en skulpturel kristtjørn et organisk modspil til det minimalistiske udtryk.

Når man vil skabe læ, skulle man umiddelbart tro, at en massiv væg eller et tæt hegn er den bedste løsning. Men faktisk skaber man bedre læ med et mere åbent hegn eller en hæk, fordi det ‘sier’ vinden frem for brat at bremse vinden og dermed kaste rundt med den.

Den største virkning opnår man i en afstand på to-fem gange lægiverens højde, og er der plads i haven til at gentage lægiveren, opnår man det optimale resultat. Det kan fx. være to forskudte hække med afstand imellem.

Jeg har erfaring med gode vindstærke hække som fx. taks eller laurbærkirsebær. Begge sorter er rigtig gode som lægivere, fordi de er tætte og stedsegrønne. En takshæk er en smuk og stabil hæk, der kan leve i rigtig mange år. Almindelig taks, Taxus baccata, har som hæk mange fordele. Den er stedsegrøn og behøver kun klipning en gang om året.

I denne sommerhushave ses, hvordan vi har brugt forskudte takshække både til at tæmme vinden, men også til at skærme af for indsyn til en ellers meget åben have.

Laurbærkirsebær er også rigtig god som lægiver, fordi den er tæt og stedsegrøn. Sorten ’Etna’ er meget kompakt i væksten, og har smukke mørkegrønne blade. De unge skud er rødlige. Sorten ’Novita’ vil også være et godt bud og er særligt kendetegnet for sin hårdførhed om vinteren.

Trækroner er også med til at bremse vinden. Så hvis der er plads i haven til træer, er de med til at skabe læ.

Skrænten ved siden af de to forskudte terrasser rummer et andet eksempel på den svære balance mellem at skabe læ, bevare en udsigt og minimere muligheden for nysgerrige blikke ind i den private have. Udfordringen i dette tilfælde var at etablere en beplantning på jordvolden, som grænser op til arealet med offentlig adgang, så den på den ene side giver læ og afskærmer, på den anden ikke dækker for udsynet. I denne have valgte vi at plante seks sydbøg (Nothofagus antarctica).

Når vinden blæser ind på en husvæg, opbygges der et stort vindpres, og når den når et hjørne, drejer den af og løber langs muren. Der er derfor ofte meget turbulens omkring hushjørnerne, og har man en terrasse, som ligger op ad huset, kan enten en mur eller hække være gode lægivere, hvis de sættes vinkelret på muren på begge sider af terrassen.

Da der ikke er meget vind helt nede ved jorden, kan en nedsænket terrasse også sommetider løse udfordringer med vind. På dette foto ses hvordan et loungeområde er placeret som et nedsænket repos med skiferbelægning og granitkanter.

Vestenvinden er den mest fremherskende vind i Danmark, så når man vil skabe læ, skal man først og fremmest forstå, hvordan vindstrømmene bevæger sig både mod og rundt om sin bolig, så man kan sikre sig læ fra vest.

På fotoet ses, hvordan vi i en højtliggende sommerhushave nær kysten har skabt læ med en granitmur med nicher, som ‘filtrerer’ vinden. Terrassen ligger tæt op ad et af husets hjørner, men med muren fik vi skabt læ og ro omkring loungezonen.

Samme granitmur med nicher er benyttet i denne have, hvor muren både fungerer som lægiver og skærmer for indsyn til terrassen. 

En terrasse mod fx sydvest vil give sol på de lange sommeraftener, og en siddeplads mod øst vil give mulighed for at nyde kaffen i morgensolen.

Herover ses en sydvest-vendt terrasse, hvor man på de lange sommeraftener kan nyde aftenmåltidet i den sidste sol.

Du kan læse meget mere om havearkitekt Tor Haddeland og Designhavers projekter
på hjemmesiden designhaver.dk og instagramprofilen @designhaver.