Indrømmet. Denne gang har jeg skrevet en artikel med mindre skønne billeder, men jeg håber, at du vil finde budskabet interessant. Vi har nemlig arbejdet videre på vores brug af regnvand i kolonihaven.


TEKST & FOTO: BONNIE HALL

Kan du huske, at jeg tidligere på året etablerede to meget store – og meget grimme – regnvandsbeholdere bag huset? Problemet er bare, at man faktisk ikke får vandet haven med 2000 liter regnvand, hvis det skal foregå med vandkande. Desuden kunne jeg også godt tænke mig at bruge overskydende regnvand til toilettet.

Husvandværk tilkoblet og regnvandstanke.

Løsningen er at koble et såkaldt husvandværk til regnvandstankene. Først forbindes tankene med hinanden – og så tilkobler man husvandværket med en suge-slange med filter på. Mange forskellige firmaet laver husvandværk, men antageligt ingen sælger færdige løsninger. Man skal derfor ud i lidt kreativ tænkning med fittings for at forbinde slanger og tilkoblinger i én størrelse med slanger og tilkoblinger i en anden størrelse. Men det er muligt, hvis man i det lokale byggemarked giver sig lidt tid  til at tænke løsningen igennem.

Regnvandstilkobling på toilet.

Fra husvandværket går som sagt en suge-slange til tankene. Vandet løber dermed op i vandværket og skal så kanaliseres ud til de forskellige ting, man ønsker at bruge vandet til. For mit vedkommende har jeg sat en fordeler på husvandværkets slange, så jeg både kan lede vandet ind i huset til toilettet, og til en – faktisk to – slanger, der føder mit underjordiske vandingssystem i haven.

Det vandingssystem, som jeg har brugt, er fra Gardena. Det er forbundet med slanger under jorden, hvorpå der kobles det antal udtag, som man har brug for. Udtagene er gravet ned i jorden, så kun toppen stikker op. Der er som udgangspunkt (i sommerhalvåret) altid vand i dette system, men det kræver, at der er tryk på vandet. En regnvandstank uden husvandværk, der jo danner trykket, kan derfor ikke bruges.

Tv. Vandingscomputer i drivhus. Th. Regnvandstilgang gravet ned.

Men med trykket på husvandværket kan man lede sit regnvand ud i det almindelige vandingssystem. Det gælder således også til drivhuset. Her har vi koblet en ekstra slange på den del af vandings-systemet, der løber langs hækken ved siden af drivhuset – og trykket denne ind gennem et boret hul i soklen og op til vandingscomputeren. Altså er her konstant vandtryk (om sommeren), som vandings-computeren selv tager fra.

For at sikre, at der ikke sker frostskader på regnvandstanke eller husvandværk, er dette isoleret. Langs røret, der går ind i huset, er røret endvidere tilkoblet et varmekabel med frostsikring og termostat.

Husvandværket og de to store regnvandsbeholdere betyder derfor, at jeg kan bruge mit regnvand ved alle udtag i haven, i drivhuset og til at skylle i toilettet i hele sommerhalvåret.

Hvis du ønsker at bruge dit regnvand i husholdningen, skal du altid lige tjekke reglerne hos dit lokale vandværk. De har anvisninger til, hvordan du skal forholde dig, når du kaster dig ud i brug af regnvand i din bolig (red.).

Du kan se meget mere til Bonnies have på instagramprofilen @gardening_by_hall.