Danmarks vigtigste kulturarvsmonument ligger i Jelling. Her mødes landskab, arkitektur og historie i en skøn og storslået forening i et grønt rum, som bare tager pusten fra én. Kom med på kulturhistorisk tur i det grønne.


TEKST & FOTO:  HENRIK
Sommeren står for døren, og måske skal du ud i landet og besøge seværdigheder. En særlig stor oplevelse er Monumentområdet i Jelling med stor fed streg under STOR. Jelling har været et arkæologisk overflødighedshorn i mange år, hvor lag efter lag har fortalt historien om Danmark som nation i sin spæde form. Jellingestenene, de fantastiske runesten fra vikingetiden, har i mange år været det, mange af os forbandt med Jelling, men i 2007 fandt man spor af noget lige så spektakulært i form af et kæmpe fæstningsanlæg omkring stenene. I 2013 blev dette anlæg markeret i landskabet, og på den måde blev de mange historiske spor samlet i ét samlet anlæg.

STENENE
Som med mange andre steder er der bygget en kirke på dette hedenske knudepunkt. Stenene har altid fået lov at stå i området, men den ene er blandt andet blevet brugt som bænk uden for kirken på et tidspunkt. I dag står de i hvert sit klimastyrede glaskammer, for at stenene ikke skal forvitre i den moderne tids syreholdige luft.

SKIBSSÆTNINGEN
Kirkegården er anlagt delvist ovenpå en gigantisk skibssætning (skibsformet gravform) – verdens største. Kirken er placeret inde i “skibet”, men da stenene er fjernet for længe siden, har man ikke kunnet fornemme det på nogen måde i mange år. Nu er figuren af skibssætningen markeret af hvide betonplader, som store trædesten, i den enorme græsplæne, der danner gulvet i anlægget.


HØJENE
En væsentlig funktion i det oprindelige anlæg var at være gravmonument. På hver side af kirken er der anlagt to kæmpe gravhøje. Fra højene er der en fantastisk udsigt over hele området og det omliggende landskab. Med det danske flag vajende i flagstangen kan man ikke andet end at føle sig som forbundet direkte med den danske nationale sjæl.

 

PALISADERNE
Hele anlægget har været indrammet af høje palisader og har været godt beskyttet. Hvide betonsøjler markerer stammer, som palisaderne var lavet af. Størrelsen på dette forsvarsværk har været enormt efter tidens målestok. Ja, det er det såmænd også i dag. Det har været meget iøjenfaldende og en mægtig magtdemonstration at kunne opføre noget i denne skala.

Store betonflader angiver, hvor de forskellige bygninger har ligget. Denne har tjent som portbygning, og man fornemmer tydeligt forskellen på inden for og uden for murene, når man står her med frit udsyn ud over det omgivende landskab.

Gråsort terrazzo angiver stolpehuller, og bygningernes vægge er ridset op som simple streger.

Det fantastiske ved sådant et anlæg er, at det har udviklet sig gennem århundrederne. Noget bliver fjernet, noget bliver tilføjet. Byen Jelling er vokset op omkring monumentområdet, men det er forunderligt, at det meste af det ikke er blevet berørt af byggeri og således ville være utilgængeligt i dag. Det er især i den sydvestlige del, at der er blevet bygget direkte ovenpå, hvor palisaderne har været. Det er blandt andet her, du finder formidlingscenteret Kongernes Jelling. Men i designet af det nye, grønne rum har man forsøgt at antyde omridset gennem byen. Således indgår betonpalisaderne her som udsmykning på et lille torv, og andre steder dukker nogle enkelte søjler op som markering af den store figur.

Vil du gå gennem hele anlægget, kan du roligt afse mindst en times tid, for det er overraskende stort, og så træner du benmusklerne, hvis du begiver dig op på højene. Det bør du gøre, for der er en fantastisk udsigt herfra. Det er der også fra formidlingscenterets tag, så der bør du også kigge forbi – alene af den grund.

JELLING MONUMENTERNE
Åbent hele året og ganske gratis
Gormsgade 23
7300 Jelling