Om man skal beskære om sommeren eller om vinteren er lidt af et “religionsspørgsmål”. Her er en kort gennemgang af sommer- og vinterbeskæring, samt nogle af de vigtigste huskeregler. Du får også et par gode links til artikler om emnet.


TEKST & FOTO: KARINA

Skal stauderne klippes ned om efteråret, eller er det bedre at vente til foråret? Er det ok at gøde med kemikalier, eller er det bare et absolut NO GO? Hvornår er det bedst at gribe til beskæringsredskaberne – sommer eller vinter?  Hvad enten det er den professionelle eller amatøren, ja, så er meningerne ligeså forskellige som dagen er lang. I denne artikel gennemgår vi kort nogle af fordelene og ulemperne ved sommer- og vinterbeskæring – og som altid hører vi også gerne din mening!

SOMMERBESKÆRING

Undersøgelser har vist at planter heler bedst i vækstperioden, det er også derfor man i dag anbefaler at beskære om sommeren. Udover at stort set alle planter tåler sommerbeskæring er én af fordelene også at man undgår vanris.

Flere træer, som blødere, stenfrugter og stedsegrønne planter, tåler kun sommerbeskæring. Eksempler på stenfrugter: Blomme, kirsebær, abrikos og fersken.

Træer, der tilhører blødergruppen, er blandt andet: Birk, kastanie, ahorn og hjortetaktræer.

VINTERBESKÆRING:

Som undersøgelserne altså viser, skal man helst forsøge at undlade vinterbeskæring. Engang imellem kan det dog være nødvendigt – fx kan grenstrukturen være svær at overskue i sommerperioden. Derfor finder mange også jobbet lettere, når bladene endnu ikke er tilstede.

Et andet fortrin ved vinterbeskæring er at man fremmer grenvæksten og dermed også får en langt tættere krone. I min have har jeg en del kugleformede træer, som jeg ønsker at holde tætte og runde, og her er beskæring om vinteren en fordel.

Hvis man går man i gang med at vinterbeskære, har jeg lært, at man skal gøre det i den mest frostklare periode, hvor sårene vil frysetørre. Der er dog træer og buske hvor man helt og aldeles fraråder at beskære i frost, så en god idé er altid at sætte sig ind i lektien inden man går i krig med saks og sav.

Om du hælder til det ene eller andet lader vi være helt op til dig – ligesom det jo også er helt op til dig, hvilke regler du vælger at forholde dig til. Her er de regler der virker for mig: 


VIGTIGE REGLER:
1. Udstyret skal være i orden: Hold beskæringsværktøjet skarpt og rent.
2. Beskær aldrig grene der er mere end hvad der svarer til en 1/3 af stammens tykkelse.
3. Undgå sårsalve og sårmaling og lad planten hele af sig selv.
4. Overhold beskæringsprincipperne, følg linket forneden, og undgå at skære ind i stammen.
5. Giv dig god tid, hold pauser og vurdér undervejs.
 


Birketræerne her hører til bløderne – og er det strengt nødvendigt at beskære disse, skal det gøres mens træerne stadig har blade på – altså om sommeren eller det tidlige efterår.
GODE LINKS TIL BESKÆRING
  • På Bolius.dk kan du læse meget mere om beskæring af træer og hvilke beskæringsprincipper du altid bør følge.
  • Topskuddet er flækket – skal det beskæres? Hvor meget og hvor tit skal vi styne en række popler? Hvordan beskæres en stor gren ind til stammen? Spørgsmålene er mange. På Havenyt.dk kan du få svarene på de oftest stillede.
  • Politiken har spurgt Planteskoleejer Poul Petersen til råds om beskæring. Han hælder til vinterbeskæring, læs blot her.

Som jeg indledningsvis skrev, er der altså stor uenighed om det bedste beskæringstidspunkt. 
Personligt beskærer jeg når jeg har tid, og når kniven er skarp – som et gammelt gartnerråd siger.
 
Rigtig god fornøjelse – hvad enten det er i shorts eller uldne underbukser!