Tag med til et pragtfuldt haveanlæg der ligger i mellemrummet mellem den moderne og den klassiske have. En nyfortolkning af landbohaven, der byder på spandevis af inspiration!


TEKST & FOTO: LONE

Jeg besøgte haven i Hyllested første gang for knap tre år siden. Besøget gjorde så stort et indtryk på mig, at jeg har været her igen et par gange siden, og jeg nyder hver eneste gang den fantastiske have, der har så meget at byde på, at det er en sand fornøjelse! Hver gang opdager jeg nye elementer eller plantesammensætninger, der inspirerer og ganske enkelt bare glæder min havesjæl. Kjeld Slot og frue har med deres have på Djursland skabt en oase, der er noget helt for sig.

Og selvom den billedreportage, du kan se her, er forholdsvis lang, erstatter den absolut ikke et besøg på stedet. Denne have bliver du simpelthen nødt til at opleve selv!

DEN GAMLE ÆBLEHAVE
Æblehaven er det første man møde når man går ind mod gårdspladsen ved haven i Hyllested. Her fornemmer man endnu ikke hvordan hele haven er skabt som en geometrisk hyldest til ellipsen. Æblehaven ligger som en klassisk abildgård med gulv af klippet græs, vægge af bøgehæk og de gamle æbletræer, der får hele opmærksomheden.

GÅRDSPLADSEN
Den trelængede gård danner rammen om grundens gårdsplads, der er belagt med småsten, og kun er brudt af enkelte grupperinger af krukker mv. samt de relativt unge lind, der er plantet direkte i gårdspladsens gulv.

BUKSBOMHAVEN
For at komme til det store haveanlæg, der ligger nord for bebyggelsen, kan man passere vest om bygningerne. Her møder man buksbomhaven, hvor man fornemmer ellipsernes styrke ved sti og buksbomhække der alle er skåret over et stykke af ellipsen. Buksbomhækkene danner ramme om lave græsser mv., men mere interessant er den varierende belægning samt de mange elskelige bakkestjerner, der her nærmest vokser vildt.

 

KIRSEBÆRHAVEN
Fra buksbomhaven kommer man ud i det store åbne haverum – kirsebærhaven. Haven her er igen et roligt grønt rum uden overvældende blomstringer eller andre overraskelser. Sætter man sig midt på plænen har man udsigten mod markerne over det cirkelrunde spejlbassin og videre igennem næste haverum.

 

KAVALERGANGEN
Vælger man i stedet at gå fra gårdspladsen og mellem to bygninger i den nordlige længe, støder man på dette prægtige kig gennem “Kavalergangen”, der deler hele nordhaven i to og samtidig danner et “point de vue” mod marken med den klippede port i bøgehækken for enden af tunnellen.

Kavalergangen har fået sit navn efter den gamle lindeallé i Kongens have i København.

KRYDDERURTEHAVEN
Tæt på huset ligger også denne krydderurtehave. Haven er et forholdvis lille, nærmest kvadratisk haverum, der geometrisk er dannet af to ellipsehække i malurt, der står vinkelret på hinanden. De store buksbomkugler er symmetrisk placeret omkring det korsformede stiforløb, og de giver haven en tyngde og orden som modspil til de uregerlige urter og blomstringer.

 

 

GRÆS- OG STAUDEHAVEN
Vest for kavalergangen – i en stor andel af nordhavens længde – finder vi græs- og staudehaven. Haven er, som et kæmpemæssigt planteanlæg, styret vest-øst af stramt klippede ligusterhække, og nord-syd af en bugtende græssti der bliver smallere og smallere på vejen mod marken, og dermed set fra huset syner længere end den reelt er.

Planterne i haven her består for ca. 40%’s vedkommende af græsser. Disse er valgt særligt ud til den meget sandede jordbund, og det har været afgørende at de – som de øvrige stauder – har fine efterårsegenskaber.

 

 

MÅNESKINSHAVEN

På den modsatte side af kavalergangen møder man flere mindre, ellipseformede haverum, der spiller hver sin rolle på den store græsflade.

Måneskinshaven her er med de hvide, grå og grønne nuancer. Haven er på dette tidspunkt i august en interessant læring udi samspillet mellem det kontrollerede og det ukontrollerede. At kunne lade planterne få spillerum indenfor simple, faste rammer. På dette tidspunkt har fliserne mistet magten, og kun de kantede hække er tilbage til at give de mange grafiske udtryk i græsser, plantespir mv. et fast holdepunkt.

DET GYLDNE SNIT
Haverummet med de gyldne nuancer – igen med græsser, stauder mv.

KØKKENHAVEN
Hvis du er medlem af Haveselskabet og dermed også modtager bladet “Haven”, kunne du sidste år læse en føljeton over året i køkkenhaven her. Haven er et skønt mix af kontrollerede hække, grøntsager og urter samt sommerblomster – både spiselige og blot pyntelige. Den er vel nok mit yndlingsrum i haven, og jeg glæder mig ved hvert besøg til at se, hvad Kjeld og frue mon har fundet på dette år!

 

 

 

 

 

 

KOM SELV PÅ BESØG
I weekenden den 15.-16. juni (kl. 12-17 begge dage) åbner Kjeld Slot igen dørene for besøgende i haven til årets havefestival, og du er inviteret med! Læs meget mere her.

Og hvis du tænker, at nu har du da set den have fra ende til anden, så kan jeg glæde dig med at huske dig på, at i juni ser haven helt anderledes ud end i august (hvor reportagen er fra), og giver dig derfor nogle andre oplevelser. Og så er haven jo fuld af mennesker – alle haverum er i brug til besøgende, udstillere og små boder, hvor du kan købe skønne planter, bøger mv. Der er en unik chance for at se haverum i brug. Scenen er sat, og vi er selv både tilskuere og statister!

 

 

Ses vi?