I dag tager vi jer med på den sidste haverejse til England for i år. Den fører os til haven “Tintinhull Garden”, der er skabt af Phyllis Reiss – en dame med fokus på havens rumligheder fremfor pryd.


TEKST & FOTO: LONE

Phyllis Reiss (1886-1961) købte stedet her i 1931 og flyttede ind sammen med sin mand i 1933. Som tidligere nabo til Hidcote Manor var hun stærkt inspireret af denne have, og hendes ypperste fokus var haverummene og deres rumlige virkninger. Hun brugte planterne med et skarpt øje for de grafiske evner som vægt, højde og tæthed og søgte en balance mellem disse og haverummene.

THE EAGLE COURT

Det haverum jeg selv, ved besøget i denne have, havde glædet mig mest til var “The Eagle Court”. Et fantastisk haverum, der i form danner harmoni med husets facade. Stien, som fører gennem haverummet, er flankeret af imponerende store, gamle buksbom, der med deres form synes solidt placeret i plænen.

I dette haverum er det ikke stauderne eller sommerblomsterne, der imponerer – det er den overordnede komposition. Selvom buksbommene stjæler billedet ved første øjekast, skal man ikke underkende effekten af staudebedene, der løber langs muren hele vejen rundt om græsplænen. Bedene forstærker rumligheden og danner kontrast til de trofaste elementer – buksbomkæmperne – og gør haven interessant.

Tintinhull Garden

 

Her kig fra husets trappe – mod venstre, ligefrem og til højre.
Tintinhull Garden
Tintinhull Garden
POOL GARDEN
Et andet haverum i haven ved Tintinhull er “The Pool Garden”.
Tintinhull Garden

 

Tintinhull Garden
Vandbassinet, der har indtaget midten af haverummet, har selskab af et bed mod vest i stærke røde og gule farver, og mod øst i pink og kølige blå. To velkomponerede bede der viser en klassisk opbygning af engelske bede i kombination med stauder, sommerblomster, græsser, buske mv. og indrammer rummet på fineste vis.
Tintinhull Garden
THE CEDAR COURT 
Det måske skønneste rum – efter min mening – i denne have er dog dette: “The Cedar Court”. Et haverum domineret af græs, velplacerede træer og en rolighed, der tydeligvis påvirker havens gæster, der søger til de her placerede siddeområder for bare at … nyde!
Navnet er givet af den libanesiske ceder, som ægteparret i sin tid plantede i dette rum. Siden er den dog udskiftet med en nyere pga. sygdom. De træer, der dog for mig er de smukkeste, er de store magnolia, der står som smukke skulpturer i plænens rand. Hvem der blot kommer tilbage for at nyde dem i foråret!
Tintinhull Garden
Haven rummer bl.a. også en fin køkkenhave, som dog ikke er skabt af Phyllis Reiss. Den vil vi se nærmere på en anden gang, for her er også fine stemninger at nyde. Min konklusion er helt klar: Det er absolut ikke sidste gang jeg besøger denne have.
Tintinhull Garden

HER ER VI
Tintinhull Garden
Farm Street, Tintinhull, Yeovil, BA22 8PZ

OM HAVENS SKABER
Phyllis Reiss var en meget anerkendt havedesigner i sin tid. Hun var ikke uddannet havearkitekt, men havde en veludviklet æstetisk sans og var i sin arkitekturforståelse influeret af ophold i Italien. Desuden reflekteres i hendes havedesign et bekendtskab med Lawrence Johnston fra Hidcote Manor.