En terrasse i træ kan noget ganske særligt. Træets naturlige farver gør den varm og imødekommende, og så er træ et behageligt materiale at gå på både på strømpefødder og på bare tæer om sommeren.


TEKST & FOTO: TOR HADDELAND

Terrassens gulv er en vigtig brik i den samlede opfattelse af uderummet, og her er træ et helt unikt materiale. Udover det naturlig æstetiske udtryk i træ, har det også nogle helt særlige egenskaber, når det kommer til selve konstruktionen, og nogle opgaver kan være lettere at løse i træ end f.eks i natursten.

Ønsker man f.eks niveaufri adgang fra sin stue og ud på terrassen, kan man føre en træterrasse med helt op i samme niveau som gulvet i stuen og dermed undgå trin.

Træ er også et særligt materiale, når man ønsker at bygge hen over terrænet og lade en gangbro eller terrasse svæve hen over jorden. Træ har et let udtryk og kan derfor give effektfulde oplevelser i designet.

Træ og natursten går godt i spænd, og en kombination af de to materialer kan give virkningsfulde kontraster i haven. Det varme organiske udtryk i træet og det hårde bastante og rå udtryk i natursten kan give nogle kraftfulde effekter i rummene. Variation af materialer kan også fungere som en zoneopdeling. Især hvis man har store terrassearealer, kan det være hensigtsmæssigt med et materialeskift og dermed en tydelig markering af rummene.

Billedet af denne sommerhushave er taget med en drone, og det er særligt kompositionen af de forskellige rum og de to linjesæt, der løsriver sig fra huset, som bliver tydeliggjort her. Omkring indgangspartiet er der skabt en kreativ løsning med de to ’løbere’ i limestone plank, som overlapper hinanden og bliver bindeled mellem indkørsel og indgangsparti. Træterrasserne står tydeligt frem med træets varme glød, og de mørke limestone plank giver dybde i både farver og rumopdeling. Træet i denne have er IPÉ, og haven er anlagt af vores to dygtige samarbejdspartnere på Sjælland, Andreas la Cour fra Kun Terrasser og Lars Juncker fra Junckerhaven.

Træterrassen danner her rum for både spa- og loungezone. Loungen er drejet, så man kan sidde og nyde udsigten til vandet med ryggen mod sommerhuset. De store plantekummer i cortenstål bryder trappeforløbet op og er med til at forgrønne terrasseområdet.

En træterrasse midt i Storkøbenhavn set i fugleperspektiv. Det varme cumarutræ, granittrinenes rå udtryk og de rustrøde nuancer i cortenstålet komplimenterer hinanden i denne amfiløsning. Dobbelttrinene i amfitrappen kan benyttes som siddepladser, så træterrassen rummer mange siddepladser til forskellige sammenkomster. Gasbålsøjlen Olymp Fireplace i cortenstål ses til venstre på billedet og er med til at skabe stemning både ude og inde.

Denne have med swimmingpool rummer nogle store terrassearealer i både cumarutræ og natursten. Perforeringerne i belægningen, hvor de skulpturelle fyrretræer er plantet i kvadratiske felter, er med til at zoneopdele og danne rum i haven. Den store træterrasse er i niveau med husets stue, så indendørs og udendørs arealer smelter sammen særligt om sommeren, når de store terrassedøre står åbne.

Denne IPÈ træterrasse er opdelt i flere niveauer som en amfiløsning, hvor trinene kan benyttes som siddepladser. Løsningen er inspireret af bådebroer på havnen, og de hvide søsten illuderer vand. Huset er beliggende i første række til kysten, så et maritimt tema var naturligt i denne have. Det er igen vores dygtige samarbejdspartner, Andreas la Cour fra Kun Terrasser, som har udført alt håndværket omkring træterrassen. Træet er olieret, så det får en endnu større glød og varme.

De store arealer i IPÈ træ danner her ramme for flere funktioner i denne have til en stor børnefamilie. Kunden ønskede at kunne stå i udekøkkenet og lave mad, mens børnene hygger sig i den smukt anlagte sandkasse med bænk hele vejen rundt. Igen er det Andreas la Cour fra Kun Terrasser og Junckerhaven, som har anlagt haven med det flotteste finish, man kan ønske sig i træ. En have, som rummer flere funktioner og zoner, og hvor de store flader  i træ skaber sammenhæng og varme i haven.

Læs andre artikler fra Tor Haddeland. Find dem her.

Du kan læse meget mere om havearkitekt Tor Haddeland og Designhavers projekter
på hjemmesiden designhaver.dk og instagramprofilen @designhaver.