Den trætte, gamle terrasse kom på tegnebrættet og blev til tre små haverum i klassiske og enkle materialer. Se tegningen og forslag til de nye bede.


TEKST, FOTO & ILLUSTRATIONER: LONE & KARINA

Vi er i det tidlige forår på besøg hos en haveejer, der har bedt om hjælp til et område af sin have. Hun og hendes familie har en fantastisk have i nærheden af København med bl.a. en yderst velproportioneret køkkenhave, en birkelund og en lille “hønseparcel” mv. Haven emmer af stemning, men terrassen, der ligger op ad huset, er efter mange år blevet lidt træt og trænger til en opfriskning. Ønsket er en opdatering af terrassen, så den er hyggelig at være på og samtidig passer godt til havens øvrige stil.

Allerede efter en kort samtale med ejeren, og en tur rundt i haven, står idéerne til den nye terrasse lysende klare.

ØNSKER TIL FORANDRING

Først og fremmest ønskes et mere opholdsvenligt og intimt rum ved terrassearealet. Tillige er ønsket at bevare udkigget fra husets vinduer mod enden af den lange have. Træer, som skygger, eller blot giver flimreskygge, er mere end velkomne på terrassen og ligeledes en let indhegning og pergolakonstruktioner.
Vand er også med på ønskelisten, særligt for at tiltrække fuglene. Ejeren siger med et glimt i øjet: “Et klart alderstegn er vist, når man begynder at glo på fugle, og når man først er begyndt at købe bøger derom, ved man, hvad klokken har slået”. Mon ikke mange har den holdning? Men faktisk har rigtig mange havefolk stor glæde af fugle i haven – uanset alder. Og vi lytter selvfølgelig til ønsket om at integrere vand i haveplanen. 
 
MATERIALER & STIL
Rundturen i haven inspirerer særligt til materialevalget. I køkkenhaven står alle bede hævet over jorden i kummer af jern. De kobberfarvede jernkanter skal utvivlsomt gentages ved terrassen, og bliver derfor også tegnet ind som element. Derudover er der belægningen. Fliserne omkring huset skal bevares, så opgaven er at finde en glidende overgang. Valget falder på den klassiske og uprætentiøse chaussésten i kombination med de eksisterende herregårdssten.
Husets og havens stil er med til at danne udgangspunkt for de nye idéer. Boligen fremstår med sortmalet, vandret bræddebeklædning, vinduerne er hvide, og skuret, der ligeledes ligger op til terrasseområdet, er i samme materialer. Haven har mange referencer til en dansk løvskov, og med lækre elementer som malet træ og rustent jern er det eksisterende materialer, der arbejdes videre med. Møblerne er af sortmalet træ og det stemmer godt overens med en idé om tilføjelse af pergola og listeværk i sort træ.

 

IDÉ TIL TERRASSEN

Efter besøget i haven går skitseringen i gang. Haveejeren har ønsket sig et kort oplæg til selv at arbejde videre med haven, så vi skal have skitseret, foreslået materialer og givet input til plantevalg. Vi har fået en plan over hus og have fra haveejeren, og med udgangspunkt i dette materiale, skal idéerne ned på papir.Terrassen ligger mellem boligen og haven og er orienteret mod øst. Terrassen er absolut ikke en solterrasse, og det er netop én af de ting, som kunden sætter stor pris på, da hun ikke er begejstret for direkte sol.

Omfanget af terrassen bibeholdes, og der indarbejdes aflange bede mellem terrasse og foranliggende græsplæne i en opbygning af store stålrammer, der løser niveauforskellen mellem terrasse og græs. Der er passage mellem de to haverum via to trapper, der foreslås opbygget med trin af chaussésten. Trappen mod nord (til højre på tegningen) er primær passage fra forhave til baghave – græsplænen foran terrassen – og derfor vælger vi at opgradere denne fordelingsgang med en pergola. Denne fordelingsgang har en vigtig rolle, hvad angår terrassens ruminddeling.

Går vi fra forhaven ad stien mellem hus og skur mod baghaven er det første, vi nu vil møde, netop denne pergola. Vi forsøger at pirre lysten til at gå på opdagelse i hvert enkelt haverum ved at give pergolaen vægge. Hver væg står for at havevandringen stoppes, og åbningen i væggen en fornemmelse af, at der sker noget nyt.

På terrassen skabes i alt tre mindre rum med hvert sit tema: “Urtehaven”, “opholdsrummet” og på den anden siden af fordelingsgangen, “bambushaven”. Bambushaven er et eksisterende rum, der bevares, og det tegnes derfor ikke ind i haveplanen. I denne bibeholdes de eksisterende herregårdssten, men det anbefales, at de to andre rum belægges med chaussésten. Urtehaven og opholdsrummet flankeres af nye træer, Himalayabirk og tretorn, der giver let skygge. Med bede placeret i terrassens flade opnås der intime haverum med planter helt inde i terrassens gulv og ikke blot ubrudte stenflader.

Ønsket om vand er tilgodeset i form af et kvadratisk spejlbassin udført i sortmalet jern. Bassinet har fået en central rolle på terrassen og adskiller opholdsrummet fra urtehaven.


PLANTER
Inspireret af den skovagtige stemning i haven og haveejerens glæde ved både træer og skygge, har vi afslutningsvist anbefalet nogle plantevalg. Himalayabirk og tretorn er anbefaling til valg af træer – hertil kommer forslag om stauder, løg mv. som vist herunder.

BED VED BASSIN

MOODBOARD “BASSIN”

Forslag: Broget hosta, fx ‘Patriot’. Bregnen englesød, Polypodium vulgare eller blåaks, Sesleria caerulea.


PLANTER VED URTEHAVEN

MOODBOARD “BIRK”

Forslag: Broget hosta, fx ‘Patriot’. Hvide balkananemoner, Anemone blanda ‘White Splendour’. Tulipaner ‘Purissima’ og ‘Spring green’. Vintergækker.

PLANTER VED OPHOLDSHAVEN

MOODBOARD “LANGE BEDE”

Forslag: Mangeløv, Dryopteris filix-mas. Lodden løvefod, Alchemilla mollis. Bølgekronet storkenæb, Geranium phaeum. Slangeurt, Persicaria bistorta Superba. Rørhvene, Calamagrostis ‘Overdam’. Hvid drejeblomst, Physostegia virginiana. Bjergknopurt, Centaurea montana ‘Jordy’. Hvide balkananemoner, Anemone blanda ‘White Splendour’. Tulipaner, ‘Queen of night’, ‘Paul Schere’, ‘Cafe Noir’, ‘Havran’, ‘Recreado’ og ‘Saigon’. Diverse prydløg.

3D
For at give en fornemmelse af haveforslaget supplerede vi med 3D-skitser, hvor man bl.a. kan få en rigtig god fornemmelse af, hvordan niveauerne løses af de lange bede, og herunder også af, hvordan pergola og listeværk indbygges.

 

Du har netop kigget os over skulderen under en havedesignproces fra HAVERUM.