Når havearkitekt Karen Dahl ikke befinder sig på sin bopæl på landet i den nordlige del af Roskilde, så er det oftest, fordi hun er ude hos en af sine kunder, holder kurser og foredrag – eller blot er ude på en inspirationstur med sit kamera.


TEKST & FOTO: HAVEFOLKET & KAREN DAHL

I de kommende uger vil vi vise nogle af de haver, som Karen har tegnet til private kunder, men inden vi går i gang, får du lige lidt baggrundsinfo. Vi har stillet Karen en række indledende spørgsmål. 

Hvor gammel er tegnestuen, og hvordan er den startet op?

Fra 2008 selvstændig havearkitekt i fagligt fællesskab med havearkitekt Mette Rønne og havearkitekt Lise-Lotte Juul Jensen samt havearkitekt Netværket. Samarbejder derudover med bl.a. Haveselskabet, Sandstone, HusCompagniet og Junckerhaven.

Hvilken baggrund har du? 
Jeg er uddannet fra Landbohøjskolen i 1994, KU Life. I 1994-98 ansat på en planteskole og en privat tegnestue. Fra 1998 ansat i Haveselskabet som havearkitekt til rådgivning til medlemmer af Haveselskabet.Hvordan foregår møderne mellem dig og dine kunder? 
Til havebesøget beder jeg kunden om at lave en målfast oversigttegning over husets placering på grunden i forhold til skel. Denne opmåling danner en meget god start til et konstruktivt havebesøg. Dette havebesøg bruger jeg til at lytte og få afklaret kundens ønsker til den nye have. Efter jeg har dannet mig et indtryk af kundens behov, tanker og forventninger, går vi ud i haven, og jeg danner mig en fornemmelse af arealets muligheder. Jeg laver en ”hemmelig” rumlig analyse, og der begynder at komme nogle billeder i mit hoved i forhold til stedet og de ønsker, kunden har. Jeg forsøger ude i haven at delagtiggøre kunde i de ideer, jeg får, og de muligheder, jeg ser, og der begynder at blive en mere interessant dialog og ideudveksling mellem kunden og mig. Når vi har gået lidt rundt på arealet, går vi ind og sætter os ved køkkenbordet, og her tager jeg kundens opmåling frem og bruger den som underlag for den ideskitse, jeg udarbejder på stedet. I denne skitseproces er kunden med og ser haven udvikle sig på papiret. Det er selvfølgelig ikke alle, der lige kan se det for sig, men jeg tror dog, at langt de fleste får en fornemmelse af havens nye udtryk. Tegningen bliver hurtigt farvelagt, og det hjælper meget for visualiseringen. Denne ideskitse udvikler sig til den endelig haveplan med planteliste.

“Jeg samler dine ønsker til en ny og spændende have i en smuk helhed – af en havearkitekt, der ikke bange for at give sin mening til kende om æstetik, funktionalitet og design af din have.”
Hvordan vil du beskrive din personlige tilgang til projekterne?

Du har haven – jeg har ideerne! Jeg ser nye muligheder og tilbyder professionel haverådgivning til ejere af nye og gamle haver, når målet er en smuk og funktionel have.
Jeg samler dine ønsker til en ny og spændende have i en smuk helhed – af en havearkitekt, der ikke bange for at give sin mening til kende om æstetik, funktionalitet og design af din have.

I mit arbejde som havearkitekt synes jeg, det er super spændende at være i dialog med haveejerne, når haveplanerne skal udarbejdes. Jeg holder meget af at se og fornemme kundens forståelse for havens fremtidige muligheder og at møde dem lige netop der, hvor de er i deres haveliv.

Hvad laver du, når du ikke sidder på kontoret eller er ude hos kunder? 

Om vinteren i den lidt mere stille periode afholder jeg kurser og enkelte foredrag om indretning med egne haveplaner som udgangspunkt eller om andre emner, der efterspørges.

Og i din fritid? 
I min fritid forsøger jeg mig med fotografering af bl.a. planter i natur og have, bygninger og belægninger, hvilket selvfølgelig ligger meget tæt på mit arbejde. Så arbejde og fritid flyder sammen på en god måde for mig.

Glæd dig til næste uge, hvor Karen fortæller om denne skønne have, hun har tegnet til et hus i Søvang.

 

Karen Dahl
Havens Arkitekter
Lille Valbyvej 1b
4000 Roskilde