Tag med på besøg i en blomstrende englignende have, der er en del af et større økologisk dyrket haveanlæg, Garden Organic – også kaldet Ryton Gardens – beliggende i England.


TEKST & FOTO: LONE

Haven er åben for publikum alle ugens dage, og vi har besøgt haven en weekend i september, hvor sensommeren kaster sine lange skygger over haven og spreder det skønne varme lys, som vi netop elsker sensommeren for.

Ved første øjekast virker haven som noget naturskabt. En umiddelbar sammenligning med en eng er ikke ubegrundet. Hvis ikke man kiggede nøjere efter, ville dette sagtens kunne opfattes som en eng, man kunne støde på i forbindelse med en tur på landet, hvilket har været hensigten med anlægget.

Haven er en demonstration i brug af nemme planter, der kræver meget lidt vedligeholdelse, og via en blanding af store plantemasser og smukke frøstande her i september giver planterne samlet set indtryk af at være et stykke uberørt natur.

Langs bedene er der anlagt stier, så gæsterne kan komme tæt på planterne og betragte, hvordan et væld af sommerfugle, svirrefluer, bier og mange andre insekter stortrives i dette habitat. Alle planter i haven er valgt efter, at de ikke kræver vedligeholdende studsning i havesæsonen (såkaldt deadheading), opbinding eller deling for at yde deres bedste. De skulle være nemme at få til at etablere sig, være visuelt attraktive og være velegnede til det lokale klima og jordforholdene. Desuden skulle de være modstandsdygtige over for sygdomme, have en solid grokraft, så de kan overvinde lettere ukrudtsarter, og ikke mindst være nemme at vedligeholde på langt sigt.

Der er en del prydgræsser i området. Samme slægt og art, nemlig Miscanthus sinensis, men forskellige kultivarer. Disse skaber et overordnet homogent og alligevel varieret udtryk, idet græssernes farver på strå og aks varierer, mens form og struktur er gennemgående: ’Graziella’, ’Kleine Fontane’, ’Kleine Silberspinn’, ’Nippon’ og ’Undine’. Desuden er prydgræsset Stipa calamagrostis tilføjet. Dette får de smukkeste hvide aks i efteråret.

Den gule strålesolhat – som man fx kan se vokse vildt på enge og i rabatter langs vejene i det nordøstlige USA – er med til at holde fast i det naturlige udtryk. Her, hvor de optræder i så store mængder, er farven helt fantastisk, og samspillet med den violette i de småblomstrende oregano er da slet ikke til at stå for. Hvor er det fint, at simple planter i store mængder kan give så flot et samlet hele.

Mellem de blomstrende stauder ses en stor mængde storkenæb, og man kan let tænke sig til, at engen her også er attraktiv i forsommeren med et flot farvespil fra de mange storkenæb. Nu er de afblomstret og ligger blot som en grøn dyne nederst i plantemasserne.

DE MESTE DOMINERENDE PLANTER I SEPTEMBER

Udover prydgræsserne er her massevis af farvegivende planter, der går igen over hele engen og træder tydeligt frem: oregano, den gule strålesolhat, purpursolhat og løvehale. Af buske ses fx sommerfuglebuske og tusindtop, Sorbaria sorbifolia, der med sine smukke høstfarver harmonerer fint med staudernes efterårsblomstring.

 

 

HER ER VI
Ryton Gardens
Wolston Lane
Coventry Warwickshire CV8 3LG
Storbritannien